Zi-j-n en tijd neemt een (ruim) sabbatjaar. Vanaf januari 2025 zijn we er terug met vernieuwde methodieken om […]
We hebben 2023 afgesloten met een tevreden gevoel en we kunnen terugkijken op mooie, goede en zinvolle bezinningen. […]
Nieuw vanaf 2023: Individuele coaching voor jongeren. Vanuit mijn ervaring in het onderwijs als godsdienstleerkracht en vanuit de […]
verslagje over een week Taizé 2022
Eerste indrukken over de opleiding Trainingsacteur.
Het schooljaar is begonnen en zo ook het hoger onderwijs. Na wat zoeken, ects-fiches bekijken, te voelen wat […]
Ik mocht de eerste volle lesweek een bezinning begeleiden voor 21 enthousiaste jongeren uit 6 Humane Wetenschappen van […]
De hele lockdown- en coronaperiode was voor mij een periode van me terugplooien op mezelf. De job doen […]
6 jaar geleden had ik een burnout. Dat was niet zo gek. Ik combineerde immers 2 (kleine) lesopdrachten […]
Verslag over een week Taizé in Corona-tijd.