verslagje over een week Taizé 2022
Eerste indrukken over de opleiding Trainingsacteur.
Het schooljaar is begonnen en zo ook het hoger onderwijs. Na wat zoeken, ects-fiches bekijken, te voelen wat […]
Ik mocht de eerste volle lesweek een bezinning begeleiden voor 21 enthousiaste jongeren uit 6 Humane Wetenschappen van […]
De hele lockdown- en coronaperiode was voor mij een periode van me terugplooien op mezelf. De job doen […]
6 jaar geleden had ik een burnout. Dat was niet zo gek. Ik combineerde immers 2 (kleine) lesopdrachten […]
Verslag over een week Taizé in Corona-tijd.
Vandaag ben ik naar een Healingdag gegaan. Ik was vooraf wel een beetje sceptisch, omdat ik bezorgd was […]
Creatieve coaching is een mooi hulpmiddel om iets te uiten in jouw ‘eerste taal’ ❤ Daarom gebruiken we […]
In de opleiding Creatief Agogisch Coach van Balans vzw (nu Creatief Competent van Arteveldehogeschool) heb ik een enorme […]