Ik mocht de eerste volle lesweek een bezinning begeleiden voor 21 enthousiaste jongeren uit 6 Humane Wetenschappen van […]