We organiseren bezinningen voor klasgroepen van het 5e en 6e middelbaar (zowel doorstromings- als arbeidsmarktgericht) en jongerengroepen (bv. via Hogeschool).
We vertrekken vanuit een christelijke inspiratie en staan open voor verschillende zingevingsbronnen.
We voorzien een intensief inhoudelijk programma op maat, mét creatieve expressiemogelijkheden voor een groep van circa 20 leerlingen of studenten.

Inhouden en methodieken

We werken rond zelfbeeld, mensbeelden, wereldbeelden, toekomstbeelden en godsbeelden. Groepsdynamiek is een permanent onderdeel van de bezinning.

We beschikken over verschillende methodieken die jonge mensen aanspreken: rappen rond een bepaald thema, bibliodrama, stem en muziek, stilte-ervaring, meditatie… We maken gebruik van (korte) filmfragmenten, kunstwerken, (bijbel)teksten en andere materialen die jongeren aanspreken om hen tot woorden en beelden te brengen over hoe ze hun eigen mening, verlangens en toekomstperspectieven kunnen uitdrukken. Creatieve werkvormen zijn inherent aan onze werkwijze. De leerlingen nemen allemaal een creatief aandenken aan de bezinning mee naar huis.

Het is een meerwaarde als de bezinning kan plaats vinden in of bij een religieuze ruimte zoals een abdij of klooster. Wij zijn echter ook bereid om op andere locaties bezinningen te begeleiden.

Feedback van leerlingen aan het slot van de bezinningsdagen

Prijzen

Kostprijs : 325 euro per dag *
Materiaalkost: 2 euro per leerling
Verplaatsingskost: 0,35 euro per km. Indien in de buurt van Sint-Niklaas nemen wij deze kosten op ons.
Verblijfkost: De verblijfkosten van de begeleider van Zijn en Tijd komt volledig voor rekening van de opdrachtgever. Voor een tweedaagse bezinning is een overnachting noodzakelijk.

*Contacteer ons voor een offerte op maat!

Data

We zijn beschikbaar voor bezinningen op woensdagnamiddag, donderdag en vrijdag.