Om de twee jaar gaan we op ‘bezinning’ in Taizé. Taizé is een plaats in Bourgondië (Frankrijk). Bovenop een heuvel woont een broedergemeenschap die jongeren ontvangt om daar aanwezig te zijn en te leven op het ritme van hun gebed. De broeders verzorgen ook een ‘bijbelintroductie’ of een uitleg over hoe je je meer spiritualiteit in je leven kan brengen. Je krijgt vragen mee en bespreekt die in een kleine, internationale groep van leeftijdsgenoten. Ik heb er altijd zo veel van geleerd. Niet alleen van de gesprekken met mensen van Polen, Oost-Duitsland, Slovenië, Duitsland, Engeland, Zweden, Estland, … maar zeker ook wat de broeders te vertellen hebben. Je leert er de Bijbel op een andere manier kennen. Het is allemaal erg hedendaags. Up to date. Neen, in Taizé zijn ze niet wereldvreemd.

Deze zomer ben ik voor ’t eerst een week in stilte gegaan. Ik had gedacht leegte en eenzaamheid te voelen. Het omgekeerde was waar: ik voelde me gedragen en verbonden. Ik las er het boek van broeder John De woede van een liefdevolle God. Het was een eye-opener: eigenlijk zag ik de God van het Oude Testament niet helemaal als dezelfde God van het Nieuwe Testament, of eerder, een geëvolueerde God. Nu zie ik dat het een en dezelfde God is. En vooral: dat ook mensen soms woedend kunnen zijn op elkaar, maar dat dat (meestal) uit liefde is. Het was goed om dit boek te lezen in de uren van stilte.

Wat me vooral aantrekt aan Taizé is het gebed: meditatieve, mantra-achtige 4-stemmige gezangen, oh daar hou ik van. Ik hou van de vele talen waarin gezongen wordt. Soms geeft een andere taal een heel ander gevoel. Soms voel je meer verbondenheid met God door te zingen in een andere taal.

We organiseren nu samen met enkele andere mensen ook in Sint-Niklaas Taizégebed. Wees welkom!

Affiche Taizégebed Tereken-kerk op 8/10/22, 4/02/23 en 27/05/23

Ik droom er van jongeren uit Vlaanderen mee te nemen als ik naar daar ga. Dat zal in 2024 zijn, wellicht de eerste week van augustus. Noteer het maar in je agenda! We delen de verplaatsingskosten en het verblijf in Taizé betaal je zelf (afhankelijk van je situatie is dat erg goedkoop tot goedkoop 😉 ) Stuur me een bericht als je nu al weet dat je dan met mij mee wil!

Categories:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *