We hebben 2023 afgesloten met een tevreden gevoel en we kunnen terugkijken op mooie, goede en zinvolle bezinningen. […]
verslagje over een week Taizé 2022
Ik mocht de eerste volle lesweek een bezinning begeleiden voor 21 enthousiaste jongeren uit 6 Humane Wetenschappen van […]
Verslag over een week Taizé in Corona-tijd.
Als je met anderen samen wandelt, kan het heerlijk zijn om samen te praten. Maar het is ook […]